Cevher Kılıç

Cevher Kılıç


Uygarlığa Giden Yol, Köy Enstitüleri

23 Nisan 2021 - 13:01

Kuruluş amacı köyün ve köylünün kalkınması olan Köy Enstitüleri, 81 yıl önce17 Nisan 1940'ta TBMM'de 3803 sayılı kanunla kabul edilen Köy Enstitüleri yasasında "Devlet elinin süratle köylere uzatılması, köylünün okutulması, eğitilmesi, üretim yeteneklerinin artılırması, sağlık işlerinin yoluna koyulması zorunludur.
Köy Enstitüleri'nden mezun olan öğretmenler tayin edildikleri köyün her türlü öğretim ve eğitim işlerini görürler. Ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek tarla, bağ bahçe, atölye gibi tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade etmesini temin ederler. "Yasanın 6.maddesindeki gibi Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler çalıştıkları köylerde köylüye örnek olmuş, yetiştirdikleri öğrencilerine aydınlık yarınlara giden yolun göstericileri olmuşlardır.

Köy Enstitüleri Atatürk devrimlerinin en önemli halkalarından biriydi. Köy çocukları okuyor öğretmenleri eşliğinde tarlada, bağda, bahçede ekip biçip üretiyor, kendi okullarını inşa ediyor, molalarda öğrendikleri enstrümanlarıyla konserler veriyor,köylüleri kendilerine hayran bırakıyorlardı.
 
Ne yazık ki uygarlığa giden yolun en büyük kazanımı olan Köy Enstitüleri gerici kesim tarafından kominist ve dinsizlikle suçlanarak1948'de öğretmen okullarına dönüştürülmüş,27 Ocak 1954'te Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri tarafından İlköğretmen okullarıyla birleştirerek tamamen kapatılmıştır. "Üretmeden tüketmek en büyük ahlaksızlıktır"düsturuyla eğitim veren bu okullar böylece tarihe karışmıştır.

İlkokuldan üniversite ye kadar üretmeden tüketen nesillerin yetiştirildiği ülkemizin kalkınması için üretimin şart olduğu:
 "Sürerek ekeriz,biçeriz,güvenin ötesinde
  Milletin her kazancı ,Milletin kesesine
  Toplandım baş çiftçinin Atatürk'ün sesine,
  Toprakla savaş için ziraat cephesine
   Biz Ulusal varlığın temeliyiz,köküyüz
   Biz yurdun öz sahibi,efendisi köylüyüz
diyen Ziraat Marşı'yla unutulmuş köylere ve köylülere yeniden hayat verilmesi dileğiyle Köy Enstitüleri'nin kurucusu Milli Eğitim müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u,Milli eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i,Köy Enstitüleri'nde yetişmiş,öğrenciler yetiştirmiş tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum